Ett av livshjulen jag använder vid coaching
Ett av livshjulen jag använder vid coaching

Coachingkontraktet

Livscoaching erbjuds som

 • Telefoncoaching
 • Via Skype
 • Personligt besök
 •  e-post kontakt ingår mellan coachingtillfällerna.

Första gången är ett förberedande samtal (30 min) och är kostnadsfritt.

      Vad är Coaching?

 • Coachens uppgift är att hjälpa dig att få en förhöjd medvetenhet och skapa självmotivation. Coaching ger energi,fokus och struktur. Det handlar om att nå resultat med dig i centrum.

 

 • Målet med coachingen är helt enkelt att du skall må bättre. Du skall känna dig säker och trygg i vilken väg du skall gå härnäst. Då utvecklas du i en för dig positiv riktning, och får mer kraft och energi. Därmed upplever du mindre stress.

 

 • Coaching är ett samspel mellan coachen och klienten som ger fantastiska resultat. Syftet med coaching är att hjälpa dig att uppnå det resultat du önskar i ditt liv, och utvecklas på det sätt du vill.

        Hur går det till?

 • Jag arbetar utifrån en mall som täcker hela coachingområdet. För att få bästa möjliga resultat i coachingen så rekommenderar jag att vi har ett samarbete med minst 6 st sessioner a´60 minuter, som sträcker sig under minst 3-6 månader. Du väljer själv i vilken utsträckning
 • Det går självklart att välja 3 sessioner, och du bli rcoachad av mig varannan vecka under 6 veckor, om du tycker att det räcker. Coaching under 3 ggr ger sällan någon bra effekt om det är en lång process du behöver göra, men kan vara mycket effektiv vid kortare behov av coaching.
 • Vi går igenom coachingkontraktet (se ovan fil) och arbetar utifrån det. Jag förväntar mig att du arbetar med dig själv mellan samtalen då jag kommer att ge dig små uppgifter att jobba med, som vi tillsammans gjort upp om sessionen innan. Mellan samtalen har vi e-mailkontakt om du behöver det.

  För vem passar coaching?

 • Coaching passar alla, oavsett vart i livet du är.
 • Den som tagit sig an en större utmaning i livet och inte riktigt vet hur den skall hanteras på bästa sätt.
 • Den som starkt vill något, men inte riktigt vet hur det skall gå till eller inte kommer igång.
 • Den som är i en vändpunkt i livet och känner sig rådvill.
 • Den som vill göra "för många" saker, inte hinner med och som måste lära sig att välja, priorietera och kanske välja bort.
 • Den som känner att "Nu måste det hända något".
 • Den som vill bryta upp från något och behöver stöd, hjälp och guidning.
 • Annan anledning.

Etik och kvalitet, det betyder i korthet att...

 • Jag som professionell Coach behandlar människor med värdighet som fria och jämlika människor, och att jag tillämpar denna syn när jag coachar. Jag är ärlig vad gäller min kompetens, kvalifikationer och erfarenheter som coach. Jag gör inte anspråk på att kunna uppnå resultat som jag inte kan garantera.
 • Vi upprättar en tydlig coachingöverenskommelse för bådas trygghet där jag skickar dig avtalet via mail, och sedan skickar du mig ett ex med din underskrigt snarast möjligt. Detta görs i samband med det första samtalet. Jag respekterar din rätt till sekretess, tills du ger mig rätt till annat (eller om så lagen kräver) Jag använder inte ditt namn, vare ig som klient eller referens utan ditt tillstånd.
 • Om vi växer ifrån varandra kommer jag att uppmuntra dig att gå vidare i ett nytt samarbete med en ny coach/resurs. Skulle en intressekonflikt uppstå mellan oss löser vi den snabbt på bästa sätt för dig.
 • Jag arbetar under full tystnadsplikt.